NewSeed på Öredev

Published On: 2023-11-14

Öredev har etablerat sig som en av de större årliga evenemangen för programmerare och teknikentusiaster i Skåneregionen. Med fokus på att lyfta fram de senaste teknikerna, sprida kunskap och främja en gemenskap för utvecklare.

Öredev fungerar som ett viktigt forum för att utforska olika aspekter av programmering. Konferensen belyser inte bara språk och ramverk utan även djupgående diskussioner kring bästa praxis, arkitektur, designmönster och agila metoder. Dess breda spektrum av sessioner och workshops täcker allt från grundläggande kodning till avancerade tekniker och framväxande trender.

Experter och talare delade inte bara sin kunskap utan också sina erfarenheter och insikter i de senaste verktygen och teknikerna. Deras föreläsningar gav inte bara en inblick i framtiden utan även praktiska råd som kan appliceras direkt i arbetsmiljön.

Utöver föreläsningarna och presentationerna erbjöd Öredev en interaktiv plattform för lärande och kunskapsutbyte. Vi hade möjlighet att delta i hands-on workshops, kodningsutmaningar och diskussioner där man kan dela sina egna erfarenheter och lära sig av varandra.

Fanny och Max besökte Öredev och tog med sig mycket matnyttigt hem.

Fanny

Fanny är en av våra utvecklare som är mest fokuserad på frontend.
Det som Fanny var mest intresserad av och tog med sig hem var:

AI

AI är ett centralt ämne, det fortsätter utvecklas och som utvecklare bör man hoppa på tåget. Under en föreläsning lydde meningen att AI kommer kanske inte ta våra jobb, men utvecklare som jobbar med AI kommer ta dem.

Vilken tur vi jobbar med AI här på NewSeed.

Passkeys!

The state of passwordless auth on the web (phil nash). Där det lyfts fram problematiken som finns idag med lösenord vid autentisering , hur viktigt det är med hantering och byte av lösenord och varför man bör använda en lösenordshanterare.  Idag upplevs lösenordshanterare som krångliga och det påverkar användarupplevelse till det negativa. Under föreläsningen presenterades pass keys som förutspås bli allt vanligare. Med pass keys använder man inte lösenord utan Face ID/touch ID.  

WCAG(Web content accessibility guidelines)

Den första berörde hur WCAG är riktlinjer som kan tolkas på flera sätt. Idag blir det allt viktigare att skapa tillgänglighet och det kanske bör vara en prioritet att framställa tydligare mallar som är lätta att arbeta som utvecklare för att slippa gå igenom träsket och sålla, tolka och anpassa information till sitt projekt. 

Adrian Roselli pratade under en föreläsning om ”under engineered patterns”, att istället för att använda paket och ramverk, så börjar man med enkel html + tre stilar i cssen. Och med detta uppnår man målen för WCAG. En bra grund  som ger mycket för användarna som inte kräver särskilt stor ansträngning. 

Agile 

Agila metoder var ett populärt tema på konferensen.  Jag var på flera föreläsningar om agila metoder. En handlade till exempel om att man  inte ska fastna i alla metoder i Agile och fokusera på principerna först och främst. Varför vi gör som vi gör. Vilka mål vi har som individer och företag. Under en föreläsning diskuterade vi en open strategy som ett tillvägagångssätt som kan komma att bli  stort. under en tredje handlar det om hur man arbetar  utifrån developer joy, alltså vad som motiverar utvecklarna i teamet. 

Code Reading 

I genomsnitt läser vi mer kod än vad vi skriver under en arbetsdag (60%). Vi arbetar med att utveckla hur vi skriver kod, men det är inte lika vanligt att utveckla hur vi läser kod. Att träna på att läsa okänd kod och förstå varför det kan skapa frustration, gör att vi kan ändra på detta beteende och bli bättre och mer effektivare. 

Sammanfattning

Det bästa under konferensen är känslan av entusiasm över programmering och motivationen att vilja prova på nya tekniker och besöka nya områden.

Max

Max jobbar främst med backend och har beskrivit sin upplevelse på lite annat sätt än Fanny, i punktform. Effektivitet är viktigt.

  • Hur viktig organisell struktur är för prestation och effektivitet, samt för att kunna leverera kvalité
  • DevOps, metoder som agile / lean, och hur möten inte behöver vara roten till all ondska, om de görs i måttlig mängd såklart.
  • Testing, testing och testing! Testning av både kod och UI är livsviktigt och absolut nödvändigt!
  • Hur viktiga Code Reviews, sprints med scrums/retrospectives, och väl skötta CD Pipelines som hjälper utvecklare undvika att behöva SSH:a in på maskiner.
  • Superbra att vi satsar mer på containers! Det är framtiden! All utveckling, liten som stor borde börja ske i dem.
  • Developer joy! {* Code quality! (Reviews, tests, best practices)* Fast progress! (Getting time to code so you can flow, limit other projects and distractions, context-switching)* Creating value! (Actually useful/solves a problem, customer satisfaction, widespread adoption)}
  • Stratified Design och Pure/Impure functions, ett designkoncept för kod som bygger på att dela upp logik i nivåer av komplexitet. Ett databasanrop är alltså så långt ifrån 2 + 2 som möjligt, vilket leder till kod som är enkel att testa och, byta ut, bygga på och underhålla. (Onion architecture / Ports and Adapters)
  • Clean code != Good code. Ett talk demonstrerade hur en snygg, objektorienterad lösning på ett problem som kunde tacklas utan objektorientering och typer var 7x, 30x och kunde till och med bli 100x snabbare (performance!) än vad som anses vara ”Snygg”, ”Bra” och ”Rätt” kod enligt etablerade kodning-standards. (Overengineering is the root of all evil)