Projekt

Som en del av NewSeeds affärsidé är att vi ska avsätta en viss del av tiden till interna projekt. Vi försöker hålla oss till ett aktivt projekt åt gången av denna typ men det är inte alltid helt lätt. För närvarande finns det två aktiva projekt. Elobina och K for Contact.


Elobina – revolutionerar textilindustrin

Sedan 2014 har NewSeed hjälp Elobina med sin ambition att revolutionera textilindustrin. Med hjälp av modern tillverkning och digitala kanaler förändrar vi hur vi producerar textilier.


K for Contact – dela dina uppgifter, utan att förlora kontrollen

Idén bakom K for Contact föddes inför TechCrunch hackathon i Berlin 2017. Sedan dess utvecklas appen och tjänsten som vill förändra hur vi i grunden delar och lagrar personuppgifter.


Allemansappen – Vinst i Hack for Sweden som ledde till app för Naturvårdsverket

Sveriges fenomenala natur behöver en app som samlar allt som är viktigt för gemene mans utflykt – det tyckte vi, när vi fick uppgiften att bygga en app för skogen i Hack for Sweden 2021. Med toppmodern teknik har vi sedan byggt appen som med olika funktioner underlättar och höjer upplevelsen av att vara i skogen.


Avslutade projekt

Memories

Memories var en app vi utvecklade under TechCrunch hackathon i London 2016. Eftersom allt är så öppet och tillgängligt var idén att skapa meddelande – eller minne – som var svåra att komma åt! För att se dem var man tvungen att ta sig till samma plats som de lämnades på.

OverdriveJS

En synnerligen teknisk idé vi hade var att bygga ett verktyg som låter dig som besökare lägga till egna funktioner i form av JavaScript på sidor du besöker. Detta kan användas för att exempelvis förbättra läsbarheten av sidor eller skapa egna sökfunktioner.