Innovation och digitala möjligheter – Mobile Heights

Published On: 2021-06-23

Senaste nyheten på NewSeed; vi har blivit medlemmar i Mobile Heights! Vi ser fram emot ett spännande samarbete där vi kommer komma närmare deras andra medlemmar, och med det komma närmare den digitala utvecklingen i regionen och i landet. Och så ser vi fram emot att få utmana oss själva på deras Hackathons!


Förverkliga idéer – det är den idé NewSeed är sprungen ur. När företaget bildades år 2009 var det just det som stod i fokus. Få höra människors idéer om förbättringsmöjligheter för de produkter och tjänster som finns idag – och sedan använda vår expertis för att med den bästa möjliga IT bygga den lösning som skulle förverkliga deras idé.

För att komma nära dessa idéer och den utveckling som sker i samhället försöker vi på olika sätt placera oss på positioner som ger insyn och möjlighet till att påverka i företagande och digitalisering. Fjolårets medlemskap i NyföretagarCentrum Öresund är ett sådant exempel. Det är fantastiskt roligt att få diskutera idéer med drivna företagare, och se hur vi med vår expertis kan förverkliga deras idéer. Man kan göra stor skillnad med riktigt bra IT, och det är precis det vi vill.

Det här är det som ligger till grund för den här vårens nya medlemskap och satsning – nämligen Mobile Heights!

Mobile Heights är en väldigt intressant organisation som kopplar samman näringslivet, universiteten och samhället. De fokuserar stort på digital utveckling i samhällets olika delar. De sammanför olika aktörer inom området, i allt från nystartade företag till giganter så som Ericsson och Volvo cars, och möjliggör en helt ny typ av samarbete. De är placerade i norra Lund och fokuserar främst på region Skåne, men har även koppling till nationella satsningar.

Utöver företagande så anordnar även Mobile Heights en del hackathons! Hackathon är en programmeringstävling, ofta på tid och med fokus på nytänkande och företagande. Och just hackathons är något vi på NewSeed brukar se till att ta oss tid till. Tidigare år har vi bland annat varit i London, Berlin och Stockholm och tävlat. Vi kommer nog fortsätta se till att i alla fall en gång om året tävla på ett så stort hackathon utomlands, men om vi också kan få tävla på hemmaplan i Lund så är ju det jätteroligt!

Utöver det så har Mobile Heights en del föreläsningar och andra kopplingar till den digitala utvecklingen. Allt som ger oss inblick i vad som komma skall och hur vi kan hjälpa till att bygga upp det på bästa möjliga sätt – det är precis där vi vill placera oss.

Mobile Heights och NewSeed alltså. Det låter väl som perfekt match, och vi ser fram emot det här medlemskapet!