Positiva följer av Corona

”När vi tvingas göra saker på andra sätt än hur vi brukar göra dem – då lär vi oss nya saker.”

Just nu känns kanske situationen lite tung. 

Många har blivit arbetslösa, många känner sig deppiga av att ha minskat sina sociala kontakter, många är oroliga för framtiden. Mitt i allt det så vill vi då påminna om sak: den här krisen, den kommer att ta slut. 

Och när den gör det, hur kommer vår vardag se ut då? Kommer vi ta med oss något från hur vi tvingas jobba idag? Det presenterar vi nedan!

Ökade möjligheter för distansarbete och fler videomöten 

“Jobba hemifrån om ni kan” – den uppmaningen från Folkhälsomyndigheten ställde stora krav på svenska företag, på hur de jobbar och vilka distansmöjligheter de ger sina anställda. Sverige har kommit långt i digitaliseringen och det är kanske en av anledningarna till att vi så smidigt kunde acceptera situationen och flytta vårt arbete till hemmet. Den smidiga förflyttningen har främst varit möjlig tack vare videomöten och molnlagring. Och det, det kommer man troligtvis se en stor fortsatt ökning av, även efter Corona!

Videomöten kan man ha delade åsikter om – men att vi nu vänjer oss vid det, det innebär många fördelar för framtiden. När livet går tillbaka till som vanligt så kommer vi troligtvis vara mycket mer benägna att byta ut en del av de vanligtvis fysiska mötena till att istället göras via video. Kanske innebär videomöten att ni får effektivare möten? Eller kanske innebär det att ni sparar tid för att slippa transportera er till mötet? Eller att vissa av er kan vara med på mötet utan att behöva närvara till 100%, utan kan jobba på något annat samtidigt?

Vilka av dina vanligtvis fysiska möten skulle du vilja hålla online? 


Molnlagring – det kan du läsa mer om här: Molnlagring

I korthet innebär det att man lagrar data på internet. I vår nuvarande situation har det inneburit att anställda kan nå de dokument de behöver i jobbet hemifrån, istället för att vara bundna till sin jobbdator eller de fysiska dokument de har på kontoret. Vi ser nu att fler och fler företag börjar använda sig mer av molnlagring, för att säkerställa att deras anställda på bästa möjliga sätt kan jobba hemifrån. Vill du veta mer hur molnlagring kan underlätta för ditt team – hör av dig till oss! 

Molnlagring kan också vara helt nödvändig för att utveckla och skala sin e-handel. Ett exempel på det hittar du här: Woody bygghandel.


Möjlighet att delta på distans underlättar för de som har svårt för sociala sammanhang

I skolor som har börjat med distansundervisning har lärare rapporterat att de ser en ökad närvaro på sina lektioner. De har också sett att elever som vanligtvis har svårt för de sociala sammanhangen i skolan, nu deltar mer aktivt i skolarbetet. Just det är ett fint och väldigt viktigt exempel på att när vi tvingas göra saker på andra sätt än hur vi brukar göra dem – då öppnar det upp dörrar för dem som inte trivs med hur vi vanligtvis brukar göra. Förhoppningsvis kommer vi efter Corona ha sett hur våra nya arbetssätt har gynnat vissa, och därmed se till att behålla vissa arbetssätt. Kanske kan då de barn som inte känner sig trygga i skolan istället göra vissa saker hemifrån. 

Vilka av de arbetssätt som vi använder oss av nu tycker du är värda att behålla? 


Digitaliseringen når nya målgrupper

Dagens isoleringen har allra främst drabbat den äldre delen av befolkningen. Det är också den målgrupp som tidigare varit mest ovillig till att digitaliseras. Men idag har de äldre, precis som många andra, fått upptäcka nya tekniker och de möjligheter som finns där. T.ex. att lära sig mer om att handla online.

Det öppnar upp för en helt ny kanal till att nå den typen av kunder! De som bedriver e-handel har nu fått börja anpassa den till en målgrupp som är lite äldre. Och de som inte tidigare hade e-handel, men vars verksamhet riktar sig till de äldre – nu är tiden att utöka er verksamhet med internettjänster!

Vill du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med det – klicka här: Utveckling av e-tjänster .