Nu ska vi avslöja nyheter från ett av de projekt vi jobbar med: Elobina

Elobina skapades eftersom en stor del av all den textil som idag tillverkas produceras på ett ålderdomligt sätt som helt tycks ha missat de fördelar som digitalisering kan innebära. Elobina började med att främst producera hushållstextiler, men nytt för i höst är att de nu även tillverkar kläder! NewSeed har varit med och byggt deras hemsida och möjliggjort att deras affärsidé blir lönsam. Här ska vi berätta lite om bakgrunden till det och hur digitalisering kan möjliggöra nya typer av försäljning.

Klassisk textilproduktion:

Klassisk textilproduktion handlar mycket om att masstillverka en produkt efter bestämda designer. Detta sker vanligtvis i en fattig del av Asien, och efter produktion skeppas de till det land där de ska säljas. När tiden för kollektionen är över, exempelvis när sommarkollektionen ska övergå till höstens mode, så gör man sig av med återstående produkter, oftast genom att bränna dem. Den här typen av produktion är billig och lönsam för företagen, men inte så hållbar för miljön.

För Elobina så har NewSeed använt sig av denna teknik för att möjliggöra deras affärsidé!

Elobina presenterar ett nytt sätt att ha en lönsam textilindustri. Med en metod enbart möjlig genom en högteknisk toppmodern hemsida driver de beställningsbaserad handel där köparen själv får designa sina varor (production on demand). Detta kallas ofta Industry 4.0 (eller till och med 5.0 som någon har myntat). För att möjliggöra en sådan handel ställs stora tekniska krav på hemsidan, tekniska krav som tidigare inte varit möjliga att genomföra. Men med digitaliseringen kommer nya möjligheter, och med det nya sätt att genomföra handel.

För att Elobinas affärsidé skulle fungera och vara lönsam krävdes främst tre saker av hemsidan:
  1. Editorn där kunderna skapar sina produkter behövde vara så pass välutvecklad, men samtidigt enkel att använda, att kunderna i största möjliga mån själva skulle kunna forma slutprodukten. Det krävde även att produkten skulle kunna granskas i 3D-vy.
  2. För att minska produktionskostnaderna, som annars är ett stort problem vid production on demand, så har hemsidan en avancerad lösning där den automatiskt sorterar beställningarna och lägger ihop dem för tillverkning. Det sparar väldigt mycket tid jämfört med om man gjort manuellt. Vi har satt upp denna hostingen i AWS, och lyckats få det väldigt flexibelt och kostnadseffektivt för Elobina.
  3. Hemsidan behövde klara en stor mängd besökare, ifrån hela Europa.

Elobinas affärsidé hänger alltså på att hemsidan ska möjliggöra för kunden att göra jobbet själv, och att hemsidan automatiskt gör en annars tidskrävande del av resterande jobb. Det är ett exempel på när man använder sig av modern teknik på ett sätt som gör affärsverksamhet möjlig, på ett sätt som inte hade fungerat tidigare.

Världens textilproduktion har de senaste åren utvecklats på ett sätt som är väldigt lönsam för de företag som driver den, men inte hållbar för världen. Men utan lönsamhet är det omöjligt att driva företag på något annat sätt. Men med rätt teknik – då kan man lösa de mest omöjliga problem! 

Och det är de problemen vi gillar mest – de omöjliga. Det är ju så roligt när man lyckas lösa dem ändå.